Ние сме счетоводна кантора "Континентал"София

и вярваме, че Вашата фирма заслужава качествени

счетоводни услуги!

Счетоводно обслужване с гарантирано качество

от счетоводна кантора базирана в идеалния

център на София!

Делови подход при разрешаване на трудни казуси!

Счетоводни услуги в София с оптимално съотношение

цена-качество!

Счетоводните услуги на абонамент в счетоводна

кантора "Континентал" София Ви гарантират

ясна цена за всички счетоводни услуги.

Цената на пакета счетоводни услуги включва

осчетоводяване на всички първични счетоводни

документи,съставяне и подаване на ДДС декларация

ТРЗ:изготвяне на разчетно-платежни ведомости,

отразяване и подаване на болнични,подаване на

декларации обр.1 и обр.6,декларации за сключени

трудови договори.

Годишно счетоводно приключване,съставяне на отчети

към НСИ,годишна декларация към НАП,съставяне на

ГФО за Търговски регистър и подаването им.

Клиентите на счетоводна кантора "Континентал"

София на заплащат нищо допълнително!

Счетоводната ни кантора предлага счетоводни услуги

за София и цялата страна за 2018г. на конкурентни

цени!

1 Списъци с оферти От cantora

Счетоводни услуги в София Затворено в моментаОтваря в 10:30 tomorrow

Счетоводни услуги в София

0.0

Счетоводна Кантора в София Ние сме счетоводна кантора "Континентал"София и вярваме, че Вашата

Локация: ул. „Триадица“ 6, София, БългарияWebsite: http://schetovodstvoto.bizТелефон: 0885924338