Задайте

  All Directory

  Sed varius nunc et posuere facilisis. Sed condimentum mi nec libero ullamcorper hendrerit.

  Beauty & Health
  Entertainment
  Food & Drink

  Ready With Your's Business

  Sed varius nunc et posuere facilisis. Sed condimentum mi nec libero ullamcorper hendrerit.

  BRONZE

  79лв. ₪

  Продължителност на пакета: 12 месеца

  • Сами управлявате съдържанието
  • Заглавие
  • Описание
  • Телефон
  • Адрес
  • Снимка
  • Линк към сайт
  • Текст до 500 думи
  • Директни запитвания
  • E-mail
  • Линк към видео
  • Създаване на събитие
  • Избор на дизайн за вашата страница
  • Препоръчана страницата
  • Видео
  • Галерия към страничната лента
  • Галерия
  • Часове / Отворено - Затворено
  • Добавяне на файл
  • Добавяне на отстъпка/промоция и линк към нея
  • Цени
  • Социални мрежи
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • YouTube
  • Instagram
  • Watsapp

  SILVER

  119лв. ₪

  Продължителност на пакета: 12 месеца

  • Сами управлявате съдържанието
  • Заглавие
  • Описание
  • Телефон
  • Адрес
  • Снимки
  • Линк към сайт
  • Url адрес
  • Таблица
  • Оценка от потребители
  • Текст до 1000 думи
  • Директни запитвания
  • E-mail
  • Линк към видео
  • Създаване на събитие
  • Избор на дизайн за вашата страница
  • Панделка към страницата
  • Видео
  • Галерия към страничната лента
  • Галерия
  • Часове / Отворено - затворено
  • Добавяне на файл
  • Добавяне на отстъпка/промоция
  • Линк към отстъпката/промоцията
  • Цени
  • Социални мрежи
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Youtube
  • Instagram
  • Watsapp

  GOLD

  149лв. ₪

  Продължителност на пакета: 12 месеца

  • Сами управлявате съдържанието
  • Заглавие
  • Описание
  • Телефон
  • Адрес
  • Снимки
  • Линк към сайт
  • Url адрес
  • Таблица
  • Оценка от потребители
  • Текст до 2000 думи
  • Директни запитвания
  • E-mail
  • Линк към видео
  • Създаване на събитие
  • Избор на дизайн за Вашата страница
  • Панделка към страницата
  • Видео
  • Галерия към странична Лента
  • Галерия
  • Часове / Отворено - Затворено
  • Добавяне на файл
  • Добавяне на отстъпка/промоция
  • Линк към отстъпката/промоцията
  • Цени
  • Социални мрежи
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Youtube
  • Instagram
  • Watsapp

  Blog

  Latest News

  Morbi sapien tortor lacinia at justo ut semper egestas neque, ivamus tincidunt elit sit amet aliquet varius.