Регистрация на фирми в България. Счетоводни и правни услуги.

Публикувано на 04/04/2019
Локация София
Рейтинг
0.0

Парамаунт Сървисис ЕООД,      204091782           https://paramounts.bg/

Име на фирмата                                            ЕИК по Булстат      Интернет страница

 

Димитър Георгиев Трендафилов

Управител и лице за контакт

 

+359 88 484 2098; office@paramounts.eu

Телефон за връзка         Електронна поща

                                                                                      

Регистрация на фирми в Р България. Счетоводни услуги. Обработка данни персонал и заплати. Наемане на персонал. Данъчни консултации, оптимизация данъци. Внедряване на софтуер за управление на бизнеса (ERPs). Правни корпоративни услуги. Управление собственост. Представителство пред НАП, НОИ, БНБ и други власти във връзка със счетоводното обслужване и консултантска дейност.

Предлагани услуги

 

гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, ж.к. Дружба-2, бл. 523, вх.В, офис 14.

Седалище и адрес на управление

 

Напиши отзив

Кликнете , за да оставите своята оценка