Ritaconsult TM

Публикувано на 18/02/2019
Категория Други
Рейтинг
0.0

Предизвикателствата на напасващата се към Европа българска икономика създават вопиюща ежедневна потребност от съветничество, методическа и оперативна помощ. Тръгнали от България след успешен десетгодишен опит в консултантски услуги на пазара след 10 ноември и умножили и разширили професионалния си кръгозор в Европа и Северна Америка, експертите на Ритаконсулт и Ритаконсурт Рисърч, макар и базирани в Монтреал, са на разположение и на българския бизнес

Серия Правни изследвания: Готов ли е българският бизнес за 23.05.2018? А българската правна система?

НЯМАМ НИЩО ЗА КРИЕНЕ” ИЛИ “КАКВО ИСКАМ ДА ТИ КАЖА”: ДВА АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДА КЪМ СЪВРЕМЕННИЯ ТРУДОВ ПАЗАР

Доказали се още в България, в първите години на прехода към пазарност, като барометър на предизвикателствата на времето, експертите на RITACONSULT RESEARCH TM адаптират монтреалската си методика за серия от автентични изследователски проекти за спецификите на трудовия пазар и за бизнес културата. На резултатите от тези изследвания се основава настоящата публикация и нашата амбиция е тя да стане настолно четиво на българския бизнесмен и правен работник, нуждаещи се от експертна помощ в областта на респекта към личния живот и личната информация на наемната работна ръка. Представената книга се основава на качественото изследване “Уважение към правото на личен живот на наемната работна ръка в българските компании в ерата на Европа”.

369.99 лв.

Серия Бизнес поведението в българския частен сектор: Търпимостта към различието като ключ към цивилизованост на работното място

The purpose of this book is to explain the mechanics of the interaction between the organizational management practices and the counterproductive work behavior of the employees in the organization with an accent on bigitry. From our point of view the CWB is not an isolated employee’s deviancy, but a management culture which creates a constant workplace climate, nurturing this type of behavior. So, there is no such a thing as a isolated deviant employee, but the entire organization has CWB rules which every employee has to follow as a productive part of this organization. (Само на английски език)

$43.55

Серия Социални изследвания: Кой и как израства в кариерата си в българските компании и все едно ли е това за обществото като цяло?

През последните няколко десетилетия политическата атмосфера в държавата се насити с омраза и нетърпимост към негативни явления като корупцията. Това, което остана недокоснато от българските социални изследователи е механизмът на тези явления. Командно-административните методи на държавата ако са ефикасни, то е само и единствено до степен елиминиране на отявлените, драстичните резултати. Процесите обаче са живи и те се хранят и развиват в така наречената предоставяща страна на корупцията – в бизнес организациите, които успешно преплитат комерсиалните си цели с ресурсите на обществото и държавата, облегчавайки собствените си разходи – с помощта на незначителни в сравнение с печалбата инвестиции в подкупи и услуги – с пренасочване на обществени ресурси към частни интереси. И начинът, по който постигат това са хората в организацията – наеманите, толерираните, повишаваните. Основавайки се на императива, че ефикасното и дългосрочното решение е не в повече командно-административност, а в повече пазар, настоящата публикация е анализ на степента на наличие и отсъствие на пазарни критерии и икономическа логика при управлението на човешките ресурси в българския бизнес.

500.55 лв.

Напиши отзив

Кликнете , за да оставите своята оценка