Studio4.marketing е специализирана платформа за консултантски услуги в бизнеса с недвижими имоти и експертното им оценяване. Studio4.marketing is specialized platform in consultancy services in field of real estate and property valuation.

  • Коректно посредничество Correct intermediation in real estate services
  • Прецизно оценяване Precise property valuation

[К о н ц е п ц и я] Студио за маркетинг и оценяване на недвижими имоти е проект, стремящ се към повишаване нивото и качеството на посредническите услуги при операции с недвижими имоти . Фокусът ни е насочен към удовлетворяване потребностите на клиентите, по съвременен начин, изключително съобразен с динамиката на пазара и със съвременните технологии и тенденции в бранша. Студиото работи съвместно с външни квалифицирани експерти, притежаващи необходимото образование и с дългогодишен опит в сектора.

[c o n s e p t] Studio for marketing and real estate appraisals is a project striving towards higher level and improvement in quality of intermediation in property sale/purchase. The main focus is on in particular satisfying consumer needs, in a modern way, completely consistent with market dynamics and latest technologies, as well as with business trends. Our Studio works together with external qualified specialists who have the most appropriate qualifications and professional experience in the sector.

Напиши отзив

Кликнете , за да оставите своята оценка